Privacyverklaring

Omdat je mijn blog Bit of Color bezoekt, moet ik je informeren over hoe ik omga met de persoonlijke gegevens die ik van jou krijg. Mocht er na het lezen van deze privacyverklaring toch nog iets niet duidelijk zijn, neem dan alsjeblieft contact met me op.

Inleiding


In deze privacyverklaring lees je hoe Bit of Color jouw gegevens verzamelt en hoe met jouw gegevens wordt omgegaan. Er wordt uitgelegd waar en met welk doel jouw gegevens worden opgeslagen. Daarnaast vind je hier jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacy verklaring van Bit of Color zal af en toe gewijzigd worden bijvoorbeeld na wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring periodiek nog eens te lezen.

Bit of Color


Bit of Color is een hobbyblog van Margaret Rekers.  Het doel van dit blog is om anderen te inspireren voor creatieve bezigheden zoals haken via blogberichten en gratis patronen, af en toe via een giveaway en via interactie met lezers, volgers en andere bloggers. Dit alles gebeurt zonder commerciële doeleinden. Soms verkoop ik een haakpatroon of haakwerk na ontvangst van een e-mail met een verzoek daartoe.

Doel verzamelen persoonlijke gegevens


Reacties op blogberichten
Op mijn blog https://www.bitofcolor.nl wordt gelegenheid geboden om een reactie te plaatsen onder blogberichten. Hierbij ontvang ik de door jou opgegeven naam, ip-adres, en de overige persoonsgegevens, die jij zelf via jouw profiel of reactie actief en vrijwillig verstrekt.
Deze gegevens gebruik ik voor een reactie op jouw reactie. Deze gegevens worden door mij niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Als beheerder van het blog heb ik het recht om reacties op grond van hun inhoud (o.a.spam) te verwijderen van mijn blog.

Jouw reactie onder een blogbericht is  zichtbaar voor alle lezers van het bericht. Zij hebben de mogelijkheid om op jouw reactie te reageren.

Reacties en bestellingen via e-mail
Wil je mij persoonlijk een reactie geven, vraag stellen, haakpatroon kopen of haakwerk bestellen? Dat kan via e-mail. Dan gebruik ik  jouw mailadres en naam om een reactie terug te sturen.

Bij een aankoop van een haakpatroon ontvang ik jouw e-mail- en betalingsgegevens. Het e-mailadres en jouw naam worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van het bestelde haakpatroon.
De minimale betalingsgegevens gebruik ik indien nodig voor verantwoording aan de belastingdienst.
Bij een opdracht  ontvang ik naast jouw e-mail- en betalingsgegevens ook adresgegevens. Deze persoonlijke gegevens gebruik ik voor het maken van koop- en verzendafspraken en voor het versturen van het bestelde haakwerk. De minimaal noodzakelijke persoonsgegevens gebruik ik indien nodig voor verantwoording aan de belastingdienst.

Analytics
Het blog Bit of Color maakt gebruik van de gratis 'weblog'-dienst 'Blogger', een product van Google.
Deze blog gebruikt automatisch cookies van Google.  

Met deze cookies wordt het verkeer naar mijn blog geanalyseerd. Hiermee krijg ik informatie over hoeveel lezers mijn blog bezoeken, uit welk deel van de wereld zij vandaan reageren en welke blogberichten veel worden gelezen. Google Analytics verkrijgt deze informatie middels de IP-adressen van bezoekers van mijn blog. Hierbij worden geen andere persoonsgegevens gebruikt.

Deze statistieken gebruik ik om het aanbod op mijn blog zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor lezers.
Meer informatie over het privacybeleid van Google/Blogger vind je HIER.

Social media knoppen
Op https://www.bitofcolor.nl staan social media buttons. Door deze buttons kan je artikelen
delen op een social media platform. De meeste social media kanalen werken met cookies.
Ik heb geen invloed op hoe zij de cookies plaatsen. Lees de privacy verklaringen van de
betreffende social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Bijzondere en/of gevoelige gegevens
Bit of Color heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over blogbezoekers, die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij deze bezoekers toestemming hebben van hun ouders of voogd. Het is voor mij echter niet mogelijk om te controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar.
Aan ouders/voogd wordt dan ook aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van
hun kinderen. Om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden
zonder ouderlijke toestemming. Als iemand ervan overtuigd is dat er zonder die

toestemming door Bit of Color toch persoonlijke gegevens zijn verzameld over iemand jonger dan 16 jaar, neem dan contact met mij op via bitofcolor@ziggo.nl.

Opslagperiode


Bit of Color  bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het
realiseren van de reeds eerder beschreven doelen waarvoor je gegevens worden
verzameld.

Reacties op blogberichten
De gegevens die je achterlaat bij het reageren op een blogbericht blijven bewaard, zolang het bericht op het blog Bit of Color is opgeslagen.

Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Bit of Color via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres opgeslagen op de mailserver. Na het lezen en beantwoorden van jouw e-mail worden jouw  e-mailgegevens meteen verwijderd.

Aankoop haakpatroon of haakwerk
Na de aankoop van een haakpatroon of haakwerk worden minimaal noodzakelijke persoonlijke gegevens zolang bewaard als door de Belastingdienst als verplichting is voorgeschreven. (Zie Belastingdienst)

Analytics
De gegevens die Analytics op deze blog verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics. Lees het privacybeleid van Google via deze link.


Beveiliging


De blog Bit of Color heeft een beveiligde (https) verbinding.

Bit of Color is gekoppeld aan mijn Google account. De blog en het account zijn beveiligd met een inlognaam en wachtwoord, dat regelmatig wordt gewijzigd.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.


Daarnaast probeert Bit of Color met behulp van goede, up-to-date beveiligingssoftware (virusscanners en firewall) jouw persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beschermen.  In het geval je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan s.v.p. contact met mij op.

Gegevens verstrekken aan derdenJouw gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt:
-  indien moet worden voldaan aan een wettelijke verplichting of,
-  met jouw uitdrukkelijke toestemming.

Cookies van Google
Google zal de via de plaatsing van cookies verkregen informatie uitsluitend met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers.

Hyperlinks
Bepaalde (hyper)links op deze blog leiden naar blogs of websites buiten het domein van Bit of Color, welke geen eigendom zijn van Bit of Color, maar zijn louter ter informatie van de lezers opgenomen. Als  deze links geactiveerd worden, verlaat je  de blog van Bit of Color. Hoewel ik  uiterst selectief ben ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan ik niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Deze verplichtingen liggen geheel bij de eigenaar van de betreffende blog of website.

Jouw rechten


Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Bit of Color vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar  Bit of Color.

Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Bit of Color.

Recht op wissen van jouw gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Bit of Color vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens,mits deze niet bewaard dienen te worden voor wettelijke doeleinden zoals de bewaarplicht van de Belastingdienst.

Recht op indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Bit of Color niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Bit of Color jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Zo maak je gebruik van je rechten
Het gebruik maken van de  hierboven beschreven rechten kan via bitofcolor@ziggo.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Heb je nog vragen?


Deze privacy verklaring is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld.
Mocht er na het lezen van deze privacyverklaring
toch nog iets niet duidelijk zijn, neem dan alsjeblieft contact met me op.

Je kunt dit doen per e-mail via bitofcolor@ziggo.nl 
of door een reactie te plaatsten onder een blogbericht op https://www.bitofcolor.nl

(Nog geen privacyverklaring? Je mag mijn privacyverklaring kopiëren en na het vervangen van mijn namen door jouw namen gebruiken op jouw blog)

Printfriendly

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...